Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BackOffice ] Sverige : Stockholm : Solna kommun

BackOffice

BackOffice

uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-24)


Zoninformation BackOffice

Zonen har funnits sedan
2012-05-05

Nuvarande 'ägare' Rubacava
Togs den 2020-05-26 18:41:09

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 1686

Alla bilder på zonen

Stockholm : BackOffice

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-31)

Stockholm : BackOffice

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-24)

Stockholm : BackOffice

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-24)