Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ DomeOfVisions ] Sverige : Västra Götaland : Göteborgs kommun

DomeOfVisions

DomeOfVisions

uppladdad av: Wikingen (2020-03-15)


Zoninformation DomeOfVisions

Zonen har funnits sedan
2013-01-29

Nuvarande 'ägare' Ichtyostega
Togs den 2021-01-22 15:18:40

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 14044

Alla bilder på zonen

Västra Götaland : DomeOfVisions

Uppladdad av: Wikingen (2020-03-15)

Västra Götaland : DomeOfVisions

Uppladdad av: wmajvor (2020-03-18)