Turfzone.se - Skapa konto

Skapa konto Eller logga in

Logga in

Skapa konto

Hu funkar det?Med ett registrerat och godkänt konto kan du bidra med bilder.

När du loggat in kan du skicka upp dina zonbilder, uppgifter som behövs är:

  • Zonens namn
  • Gärna en kort beskrivning av zonen

Efter att vi kontrollerat bilden och uppgifterna publiceras den på turfzone.se


Policy, enligt GDPR

Vi behöver uppgifterna till vårt användarregister så att vi kan kontakta dig vid behov.
Vi sparar uppgifterna så länge du själv vill.

Vi publicerar turfnamnet under bilder samt i topplistor, inget annat publiceras eller sprids vidare.

Rättigheter: Du har rätt att del av vilka uppgifter vi har och hur vi hanterar dem.
Du kan själv begära att uppgifter tas bort.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen


Vad händer om man inte vill lämna uppgifter:

För att kunna använda hemsidans funktioner behöver vi turfnamn och e-postadress.