Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ NyaTorgzonen ] Sverige : Skåne : Hörby kommun

NyaTorgzonen

NyaTorgzonen

uppladdad av: MolnetsBroder ()

Den centrala delen av torget omgärdas av blommande bergkörsbär och korstörne. Ytan är homogen och utformad som en ”Shared Space” vilket innebär att man får en säkrare yta för oskyddade trafikanters. Torgets sydvästra del hålls öppen och flexibel medan dess nordöstra del tydligare aktiveras, här finns bland annat en fontänanläggning, ett stort leknät, belysningsmaster med effektbelysning och konstgräsytor. Torget invigdes under våren 2011.


Zoninformation NyaTorgzonen

Zonen har funnits sedan
2016-11-18

Nuvarande 'ägare' Sunnerstabo
Togs den 2020-01-05 15:06:20

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 236