Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ CogBridge ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

CogBridge

CogBridge

uppladdad av: scorp (2018-07-09)

Kuggebro - bro över Sävjaån som rinner ut i Övre föret. Numera kallas nog den lilla bebyggelse som finns där för Kuggebro.


Zoninformation CogBridge

Zonen har funnits sedan
2010-10-01

Nuvarande 'ägare' HogSquare
Togs den 2019-05-20 17:24:02

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 5226