Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ CogBridge ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

CogBridge

CogBridge

uppladdad av: scorp (2018-07-09)

Kuggebro - bro över Sävjaån som rinner ut i Övre föret. Numera kallas nog den lilla bebyggelse som finns där för Kuggebro.


Zoninformation CogBridge

Zonen har funnits sedan
2010-10-01

Nuvarande 'ägare' omnivore
Togs den 2020-02-16 08:16:57

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 5806

Alla bilder på zonen

Uppsala : CogBridge

Uppladdad av: scorp (2018-07-09)

Uppsala : CogBridge

Uppladdad av: Helena33 (2019-06-30)